1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên
  5. Giáo viên theo dõi trạng thái làm bài kiểm tra của Học sinh

Giáo viên theo dõi trạng thái làm bài kiểm tra của Học sinh

  1. Tại mục Bài kiểm tra, chọn Chi tiết tại bài kiểm tra sắp diễn ra. Nhấn Mở đề.
  2. Giáo viên có thể nắm bắt tình trạng làm bài kiểm tra của học sinh:
  • Số lượng Học sinh đang làm bài/ Đã nộp bài trong lớp.
  • Thông tin chi tiết của Học sinh: Trạng thái làm bài; Thời điểm làm bài/ nộp bài; Thời gian làm bài.

3. Nếu Học sinh có thắc mắc trong quá trình làm bài, Giáo viên có thể xem đề bài kiểm tra bằng cách chọn biểu tượng con mắt.
4. Sau khi Học sinh nộp bài kiểm tra, trạng thái bài làm chuyển sang Đã nộp bài.

Cập nhật 15/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ