1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Giáo viên
 5. Học sinh có thể nộp lại bài Kiểm tra không?

Học sinh có thể nộp lại bài Kiểm tra không?

Trả lời:

 1. Trường hợp bài kiểm tra đang diễn ra: Học sinh nhấn nộp nhầm bài kiểm tra. Cán bộ trông thi có thể cập nhật trạng thái làm bài để Học sinh tiếp tục làm và nộp bài kiểm tra
 • Chọn Cập nhật trạng thái làm bài của học sinh.
 • Làm tiếp bài kiểm tra: Giáo viên mở lại bài kiểm tra đang làm để học sinh tiếp tục hoàn thành. Kết quả bài làm được hệ thống cập nhật 1 phút/ lần, giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm lại bài.
 • Làm lại bài kiểm tra: Giáo viên hủy bỏ bài kiểm tra trước đó và cho phép học sinh làm lại bài kiểm tra.
 • Nhấn Xác nhận để cập nhật trạng thái làm bài cho học sinh

2. Trường hợp bài kiểm tra đã kết thúc: 

 • Giáo viên hủy kết quả bài kiểm tra cũ của Học sinh.
 • Tạo kì kiểm kiểm tra bù cho Học sinh theo hướng dẫn chi tiết tại đây. 
Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ