1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên
  5. Giáo viên làm cách nào để giao 1 phiếu bài tập cho nhiều lớp?

Giáo viên làm cách nào để giao 1 phiếu bài tập cho nhiều lớp?

Giáo viên có thể giao 1 phiếu bài tập cho nhiều lớp mình đang dạy theo hướng dẫn sau:

  1. Tại Tổng quan, chọn Giao bài.

  2. Hoặc sau khi soạn bài thành công, chọn Giao bài.

  3. Tại mục Lớp nhận bài, chọn biểu tượng mũi tên trỏ xuống để hiển thị danh sách lớp học thầy cô đang giảng dạy.
  4. Chọn các lớp thầy cô muốn giao phiếu bài tập. Thiết lập các thông tin (Lịch giao bài; hạn nộp bài, tài liệu đính kèm,…), nhấn Giao bài.

  5. Màn hình hiển thị như ảnh là Giáo viên đã giao bài thành công.
Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ