1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Giáo viên
 5. Giáo viên có thể dùng phiếu bài tập có sẵn để giao cho các lớp không?

Giáo viên có thể dùng phiếu bài tập có sẵn để giao cho các lớp không?

Trả lời:

Hiện EMIS Ôn tập có hỗ trợ giáo viên sử dụng đề có sẵn để giao bài tập cho học sinh. Thầy cô vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

 1. Tại mục Tổng quan, giáo viên chọn Soạn bài.

 2. Hoặc vào Học liệu, chọn Soạn bài.

 3. Thầy cô sử dụng phiếu bài tập có sẵn để giao bài cho học sinh theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Tải lên file bài tập có sẵn

 1. Chọn Tải lên file bài tập muốn giao.
 2. Chọn cách thể hiện đáp án trên đề.
 3. Thầy cô vui lòng đợi phần mềm tự động tách câu và đáp án.
 4. Giao bài tập cho học sinh theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cách 2: Tải file Excel mẫu
 1. Chọn Tải file Excel mẫu.

 2. Giáo viên nhập khẩu câu hỏi và đáp án có sẵn vào file Excel theo hướng dẫn chi tiết. Sau đó Lưu file Excel.
 3. Nhấn để tải lên file bài tập vừa lưu.
 4. Màn hình hiển thị thông tin bài tập thầy cô vừa nhập khẩu: Số bản ghi, số câu hợp lệ, không hợp lệ. Chọn Tiếp tục.
 5. Phần mềm tự động tách câu và đáp án tạo thành phiếu bài tập.
  Thầy cô giao phiếu bài tập cho các lớp theo hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 14/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ