1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên
  5. Giáo viên muốn thay đổi thời gian nộp bài cho học sinh thì phải làm như thế nào?

Giáo viên muốn thay đổi thời gian nộp bài cho học sinh thì phải làm như thế nào?

Sau khi đã giao phiếu bài tập cho học sinh, thầy cô có thể gia hạn thời gian nộp bài như sau:

Bước 1: Vào “Lớp học”, nhấn chọn lớp mà giáo viên muốn thay đổi hạn nộp bài tập.

Bước 2: Chọn “Bài tập” để theo dõi danh sách bài tập được giao của lớp học. Sau đó chọn nút chỉnh sửa tại góc phải của bài tập cần thay đổi hạn nộp.

Bước 3: Thay đổi hạn nộp bài bằng chọn lại thời gian và ngày nộp bài như ảnh. Sau đó nhấn “Hoàn thành” để thay đổi thời hạn nộp bài của học sinh.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có quyền thay đổi hạn nộp của bài tập do bạn giao.
  • Ứng dụng chỉ cho phép gia hạn nộp bài sau lịch đã giao ban đầu như thông báo bên dưới.

 

Cập nhật 22/02/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ