1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R118 _ 31/08/2021
 5. Kế toán mong muốn kết nối dữ liệu phần mềm EMIS Khoản thu và kế toán SME chi tiết đến từng học viên

Kế toán mong muốn kết nối dữ liệu phần mềm EMIS Khoản thu và kế toán SME chi tiết đến từng học viên

 • Từ phiên bản R118: Kế toán có thể nhanh chóng xuất khẩu dữ liệu trên EMIS – Khoản thu để hạch toán trên phần mềm MISA SME.NET.

Các bước thực hiện:

Để Xuất khẩu dữ liệu trên EMIS – Khoản thu phục vụ hạch toán trên MISA SME.NET, kế toán thực hiện như sau:

 • Vào Hệ thống/Tiện ích/Xuất khẩu dữ liệu kết nối MISA SME.
 • Tại đây, anh/chị khai báo các tham số để xuất dữ liệu:
  • Thời gian: Chọn thời gian theo tháng hoặc tùy chỉnh Từ ngày – Đến ngày
  • Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển
  • Tiêu chí xuất khẩu: Lựa chọn tiêu chí xuất khẩu phù hợp với nhu cầu hạch toán thực tế
 • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu dữ liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ