1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R118 _ 31/08/2021
  5. Kế toán muốn thông báo cho phụ huynh có bao gồm QR code thanh toán qua Jetpay

Kế toán muốn thông báo cho phụ huynh có bao gồm QR code thanh toán qua Jetpay

  • Từ phiên bản R118: Nhà trường chủ động thiết lập thêm hình thức thanh toán JETPAY giúp phụ huynh linh hoạt cách thức thanh toán học phí như Thu hộ, Cổng thanh toán, QR Code.

Các bước thực hiện:

Nhà trường chủ động thiết lập các thông tin thanh toán qua JetPay.

  1. Thanh toán qua hình thức Thu hộ

Kế toán nhập Mã đơn vị được Jetpay cung cấp, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

  1. Thanh toán qua Cổng thanh toán

Kế toán nhập Mã đơn vị Khóa bảo mật được Jetpay cung cấp, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

  1. Thanh toán bằng QRCode

Kế toán nhập Mã đơn vị, Tên đơn vị, Khóa bảo mật Mã điểm thu được Jetpay cung cấp, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ