1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R118 _ 31/08/2021
  5. Kế toán mong muốn bổ sung thông tin đơn vị tính tại phần số tiền bằng số trên các chứng từ.

Kế toán mong muốn bổ sung thông tin đơn vị tính tại phần số tiền bằng số trên các chứng từ.

  • Từ phiên bản R118: Kế toán có thể bổ sung thông tin đơn vị tính số tiền (bằng số) nhanh chóng trên các Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền và báo cáo tùy chỉnh Danh sách học sinh đã nộp tiền

Các bước thực hiện:

  1. Đối với Chứng từ hoàn trả, chứng từ thu tiền, Thông báo thu tiền: Tích chọn để hiển thị đơn vị tính số tiền. Kế toán có thể tùy chỉnh nội dung hiển thị đơn vị tính theo nhu cầu (đ, VNĐ, đồng, …)

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  1. Đối với báo cáo tùy chỉnh Danh sách học sinh đã nộp tiền: Tích vào Hiển thị đơn vị tính để thêm đơn vị tính là Đồng vào danh sách.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ