1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R118 _ 31/08/2021
  5. Người lập thời khóa biểu muốn lịch của giáo viên chủ nhiệm có tiết sinh hoạt lớp, chào cờ

Người lập thời khóa biểu muốn lịch của giáo viên chủ nhiệm có tiết sinh hoạt lớp, chào cờ

  • Từ phiên bản R118: Thời khóa biểu của giáo viên chủ nhiệm hiển thị thông tin sinh hoạt lớp và chào cờ để người lập thời khóa biểu dễ theo dõi.

Các bước thực hiện:

Sau khi chương trình đã tạo xong thời khóa biểu dựa trên các tiêu chí mà anh chị đã khai báo, Anh chị có thể xem thời khóa biểu của từng lớp và từng giáo viên.

Người lập thời khóa biểu cũng có thể theo dõi tiết chào cờ và sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm.

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ