1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Muốn phân công 1 giáo viên dạy nhiều môn học khác nhau thì làm thế nào?

Muốn phân công 1 giáo viên dạy nhiều môn học khác nhau thì làm thế nào?

Trả lời:

Anh/chị có thể phân công giảng dạy cho giáo viên tại chức năng thiết lập Quy định số tiết sử dụng thiết bị. Tại đây, mỗi giáo viên có thể được phân công tại nhiều môn học khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống/Quy định số tiết sử dụng thiết bị, chọn cách quản lý chi tiết theo từng giáo viên.
 2. Phần mềm hiển thị danh sách tất cả các môn học, cần thêm quy định số tiết sử dụng thiết bị cho giáo viên dạy môn nào thì nhấn vào môn học đó để khai báo.
 3. Khai báo các thông tin:

  • Họ tên giáo viên, Dạy lớp,
  • Số tiết dạy sử dụng thiết bị với mục đích Thực hành (TH) và Biểu diễn (BD) ở các khối giáo viên đó giảng dạy.
 4. Nhấn Thêm GV để thêm thông tin số tiết sử dụng thiết bị của giáo viên khác cùng giảng dạy môn học đang chọn.
  Phần mềm hiển thị danh sách giáo viên thuộc Tổ chuyên môn tương ứng môn học đang chọn. Anh/chị chọn giáo viên cần thêm thông tin, nhấn Thêm
 5. Anh/chị có thể sao chép thông tin sử dụng thiết bị của giáo viên vừa khai báo xuống dòng bên dưới bằng cách nhấn biểu tượng này. Sau khi hoàn tất nhấn Lưu
 6. Trường hợp anh/chị quy định số tiết sử dụng thiết bị theo tháng thì có thể theo dõi tổng hợp theo kỳ bằng cách nhấn Tổng hợp theo kỳ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ