1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để mượn thiết bị kèm theo kho phòng bộ môn?

Làm thế nào để mượn thiết bị kèm theo kho phòng bộ môn?

Trả lời:

CBTB các đơn vị trường cấp THCS/THPT có thể đăng ký mượn thiết bị kèm theo kho/phòng bộ môn như sau:

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn\Danh sách kho/phòng để lập kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần
 2. Nhập tên giáo viên đăng ký mượn kho/phòng từ danh mục Cán bộ, giáo viên trên phần mềm.
 3. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn kho/phòng:
  • Chọn thời gian mượn kho/phòng theo Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Cần mượn kho/phòng vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin kho/phòng cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó. Thông tin kho/phòng bao gồm: Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn),, Môn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy
  • Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng, anh/chị thực hiện như sau:
   • Để chọn nhanh và mượn kèm các thiết bị thường dùng trong kho phòng, nhấn Lấy thiết bị thường dùng
   • Để mượn kèm các thiết bị khác, tích chọn phiếu mượn kho/phòng cần mượn kèm thiết bị. Nhấn Mượn thiết bị cho Kho/phòng, chương trình tự động chuyển sang màn hình mượn thiết bị, anh/chị thực hiện khai báo các thông tin thiết bị cần mượn kèm
  • Lưu ý: 
   • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
   • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
 4. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu.

Xem hướng dẫn chi tiết Đăng ký mượn kho/phòng tại đây.

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ