1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R115_15/07/2021
 5. Kế toán mong muốn khi khởi tạo năm học mới, phần mềm tự động thêm lớp để học sinh được xếp đúng lớp khi đẩy lên

Kế toán mong muốn khi khởi tạo năm học mới, phần mềm tự động thêm lớp để học sinh được xếp đúng lớp khi đẩy lên

 • Từ phiên bản R115: Khi khởi tạo năm học mới, phần mềm tự động tạo thêm lớp để học sinh được xếp đúng lớp khi đẩy lên, giúp kế toán tiết kiệm thời gian kết chuyển học sinh lên năm mới.

Các bước thực hiện

Khởi tạo năm học mới

 1. Nhấn Thêm để thêm năm học mới
 2. Tại phần Khởi tạo năm học,
  • Phần mềm mặc định khởi tạo năm học mới mà có thực hiện chuyển dữ liệu của năm học cũ lên
   Lưu ý: Anh/chị có thể tích chọn Bỏ qua dữ liệu năm học cũ nếu nhà trường chỉ thực hiện khởi tạo năm học mới mà không lấy lên bất cứ thông tin gì của năm học cũ
  • Nếu lấy lên dữ liệu năm học cũ (không chọn Bỏ qua dữ liệu năm học cũ), phần mềm tự động lấy dữ liệu học sinh đang được theo dõi và xếp vào các lớp được chuyển lên tương ứng (Ví dụ: Lớp 7A được tự động chuyển lên lớp 8A). 
  • Trường hợp tại năm học mới chưa được khai báo các lớp tương ứng để chuyển lên (Ví dụ: Khối 7 có lớp 7D, học sinh khối 7 chuyển lên khối 8 nhưng khối 8 không có lớp 8D), phần mềm sẽ tự tạo lớp tương ứng và đề xuất chuyển học sinh vào các lớp này.
  • Kiểm tra danh sách học sinh tại Khoản thu/Hệ thống/Danh sách học sinh. 

Xem hướng dẫn thiết lập năm học tại đây.

Xem hướng dẫn thiết lập danh sách học sinh tại đây.

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ