1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R115_15/07/2021
 5. Kế toán mong muốn bổ sung thông tin số tồn, số sử dụng, số trả lại trên biên lai thu tiền, danh sách chi trả

Kế toán mong muốn bổ sung thông tin số tồn, số sử dụng, số trả lại trên biên lai thu tiền, danh sách chi trả

 • Từ phiên bản R115: Bổ sung thông tin số tồn, số sử dụng, số trả lại trên biên lai thu tiền và danh sách chi trả

Các bước thực hiện:

Để in danh sách hoàn trả, anh/chị thực hiện như sau:

 1. Vào Khoản thu/Sổ phải thu phải trả, nhấn chọn Máy in/Danh sách hoàn trả
 2. Khai báo các tham số báo cáo:
 • Thời gian hoặc Từ ngày – Đến ngày để xác định khoảng thời gian các khoản hoàn trả.
 • Phạm vi: Toàn trường, Khối hoặc Lớp
 • Khoản thu: Tên khoản thu có danh sách chi trả
 • Tùy chọn in: Tích chọn tùy chọn in theo nhu cầu.
  Lưu ý: Tích chọn Hiển thị số lượng (đăng ký) của khoản thu có hoàn trả để hiển thị thông tin số tồn, số sử dụng, số trả lại.
 1. Nhấn Lấy dữ liệu để xem kết quả.
  Thông tin số tồn, số sử dụng và hoàn trả được hiển thị như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ