1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R115_15/07/2021
 5. Kế toán mong muốn biên lai chi trả in được khổ A5

Kế toán mong muốn biên lai chi trả in được khổ A5

 • Trước phiên bản R115: Cuối kỳ, năm, kế toán chi trả tiền thừa, dư cho phụ huynh. Kế toán có thể thực hiện in biên lai chi trả trên khổ A5 dọc. Tuy nhiên, với những học sinh có tên dài, thông tin tên bị xuống dòng khiến cho kế toán khó theo dõi.
 • Từ phiên bản R115: Kế toán có thể tùy chỉnh mẫu biên lai chi trả theo nhu cầu sử dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền.
 2. Nhấn Thêm mẫu, Chọn loại mẫu Chứng từ hoàn trả, chọn khổ giấy A4 hoặc A5 theo nhu cầu sử dụng
 3. Trường hợp thấy mẫu chứng từ đã phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình, nhấn Áp dụng để lưu mẫu vào danh sách mẫu trộn của đơn vị mình.
 4. Hoặc nhấn Tùy chỉnh để thực hiện chỉnh sửa mẫu phù hợp với đơn vị.
  • Tại phần Thiết lập chung:  anh/chị thiết lập thông tin chung cho phần hiển thị: Tên mẫu, diễn giải, phông chữ, Tùy chọn khi in (khổ in, khổ giấy, số học sinh/tờ), căn lề.
  • Tại phần Tùy chỉnh chi tiết, nhấn vào từng vùng thông tin để tùy chỉnh theo nhu cầu.
 5. Nhấn In thử để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa.
 6. Nhấn Áp dụng để lưu và sử dụng mẫu vừa chỉnh sửa
  Lưu ý: Trường hợp muốn thiết lập lại mẫu báo cáo như ban đầu, anh/chị nhấn Mặc định

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ