1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Kế toán mong muốn bảng tổng hợp thu tiền in được cùng lúc nhiều đợt thu để làm tổng hợp báo cáo

Kế toán mong muốn bảng tổng hợp thu tiền in được cùng lúc nhiều đợt thu để làm tổng hợp báo cáo

Câu chuyện nghiệp vụ: Hàng tháng, kế toán lập bảng tổng hợp thu tiền của 1 khoản thu gồm nhiều đợt thu phục vụ cho công tác đối chiếu, làm báo cáo gửi đơn vị cấp trên.

 • Trước phiên bản R113: Phần mềm chỉ cho phép in bảng tổng hợp thu tiền của từng đợt thu, kế toán phải in nhiều báo cáo, mỗi báo cáo là 1 đợt thu rồi thực hiện ghép thủ công các thông tin thu tiền của các đợt thu lại với nhau thành 1 báo cáo. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R113: Bổ sung báo cáo Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC04B: Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng
 2. Nhấp đôi chuột mẫu báo cáo cần in/mẫu báo cáo vừa tùy chỉnh hoặc nhấn Xem
 3. Anh/chị in báo cáo theo đợt thu hoặc thời gian:
  • In theo đợt thu:
   • Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
   • Xem theo Tổng hợp: xem thông tin thu tiền của tất cả các khoản thu thuộc đợt thu đã chọn trong phạm vi toàn trường
   • Xem theo Chi tiết: xem thông tin thu tiền của từng khoản thu/Nhóm khoản thu thuộc đợt thu đã chọn trong phạm vi toàn trường, mỗi khoản thu/nhóm khoản thu 1 báo cáo.
  • In theo thời gian
   • Chọn các tháng cần in báo cáo, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu/nhóm khoản thu tương ứng với tháng đã chọn.
   • Xem theo Tổng hợp: xem thông tin thu tiền của tất cả các khoản thu thuộc tháng đã chọn trong phạm vi toàn trường
   • Xem theo Chi tiết: xem thông tin thu tiền của từng khoản thu/Nhóm khoản thu thuộc tháng đã chọn trong phạm vi toàn trường, mỗi khoản thu/nhóm khoản thu 1 báo cáo.

Xem hướng dẫn in báo cáo chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ