1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Giáo vụ không muốn theo dõi và lập thời khóa biểu cho các giáo viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc

Giáo vụ không muốn theo dõi và lập thời khóa biểu cho các giáo viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc

 • Trước phiên bản R113: Dữ liệu giáo viên không đồng nhất giữa các phân hệ nên khi lấy sang Thời khó biểu, một số dữ liệu không được xóa mà chỉ cho ngừng theo dõi. Việc ngừng theo dõi vẫn thể hiện trên danh sách giáo viên làm cho Hiệu phó, Giáo vụ các trường khó kiểm soát danh sách giáo viên, phải mất thời gian tìm lại thông tin.
 • Từ phiên bản R113: Giáo vụ có thể cập nhật nhanh trạng thái giảng dạy/không giảng dạy của giáo viên, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý danh sách giáo viên để lập thời khóa biểu.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn Nhập khẩu hoặc Thêm để khai báo thông tin giáo viên.
  • Nhấn Thêm để nhập thông tin giáo viên và nhấn Lưu.
  • Nhấn Nhập khẩu để nhập nhanh thông tin giáo viên từ danh sách excel có sẵn.
  • Lựa chọn trạng thái Giảng dạy/Không giảng dạy cho các giáo viên theo tình hình thực tế tại trường.
 2. Nhấn Hoàn thành để lưu các thông tin vừa khai báo.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 12/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ