1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Giáo vụ muốn phân công giảng dạy nhanh cho 1 giáo viên dạy cả 1 khối lớp

Giáo vụ muốn phân công giảng dạy nhanh cho 1 giáo viên dạy cả 1 khối lớp

 • Từ phiên bản R113: Giáo vụ có thể tích chọn nhanh tất cả các lớp trong cùng một khối bằng cách nhấn tích chọn tên khối, giúp tiết kiêm thời gian phân công giảng dạy.

Các bước thực hiện:

 1. Lựa chọn Giáo viên, Môn học, Lớp học được phân công giảng dạy. Lựa chọn lớp chủ nhiệm (nếu có)
  Lưu ý: 1 giáo viên có thể được phân công giảng dạy nhiều môn, nhiều lớp 1 lần. Chọn nhanh tất cả các lớp trong khối bằng cách nhấn tích chọn luôn Khối lớp.

 2. Khi thực hiện phân công giảng dạy, phần mềm hiển thị Tổng số tiết/Tuần giúp giáo vụ dễ dàng theo dõi được số tiết dạy đã phân công để thực hiện phân công đúng số tiết cho giáo viên.
  • Số màu xanh thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên nhỏ hơn số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
  • Số màu đen thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên bằng số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
  • Số màu đen thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên lớn hơn số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
 3. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 18/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ