1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R113_18/06/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn biết số lượng thiết bị đã được mượn ở mỗi thứ trong tuần

Cán bộ thiết bị muốn biết số lượng thiết bị đã được mượn ở mỗi thứ trong tuần

  • Từ phiên bản R113: Khi lập đăng ký mượn Thiết bị/Kho phòng, trên mỗi dòng thứ sẽ hiển thị số lượng thiết bị đã nhập trong thứ đó, giúp CBTB nhận biết các thứ đã có đăng ký để tránh mất công thao tác.

Các bước thực hiện

  1. Vào Thiết bị (New)\Mượn trả
  2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi được quy trình mượn trả thiết bị hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị.
  3. Tại bước lập kế hoạch mượn, anh /chị theo dõi số lượng thiết bị mượn theo từng thứ như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ