1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Cán bộ thiết bị không muốn quản lý những thiết bị đã Ghi giảm/Thanh lý hết số lượng hiện có

Cán bộ thiết bị không muốn quản lý những thiết bị đã Ghi giảm/Thanh lý hết số lượng hiện có

 • Trước phiên bản R113: Thiết bị được ghi giảm hết số lượng vẫn hiển thị trên danh sách với số lượng bằng 0. Gây bất tiện cho CBTB vì những thiết bị này không quản lý thường xuyên.
 • Từ phiên bản R113: Các thiết bị có số lượng bằng 0 sẽ không hiển thị trên danh sách thiết bị và danh mục lựa chọn thiết bị khi mượn trả.

Các bước ghi giảm thiết bị:

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Giảm thiết bị.
 2. Khai báo các thông tin về chứng từ ghi giảm thiết bị: số phiếu, ngày lập, nội dung
 3. Khai báo thông tin thiết bị nhập tại phần Danh sách thiết bị

  • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi tgiảm nhiều thiết bị cùng một lúc.
  • Phần mềm lấy lên các thông tin: Tên thiết bị, Loại thiết bị, Đơn vị tính,…. mà anh/chị đã khai báo trước đó.
  • Nhập số lượng thiết bị giảm theo từng trạng thái
 4. Nhấn Lưu

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ