1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. CBTB muốn thiết bị điều chuyển sang kho phòng mới thì không còn được quản lý ở kho phòng cũ

CBTB muốn thiết bị điều chuyển sang kho phòng mới thì không còn được quản lý ở kho phòng cũ

 • Trước phiên bản R113: Số lượng thiết bị tại kho cũ sau khi đã điều chuyển hết sang kho mới được ghi nhận bằng 0. Không đúng với thực tế khi thiết bị đã điều chuyển được CBTB quản lý tại kho phòng mới và danh sách thiết bị của kho phòng cũ không còn tên thiết bị đã điều chuyển.
 • Từ phiên bản R113: Không hiển thị thiết bị ở kho cũ sau khi đã điều chuyển hết sang kho mới, đúng với thực tế quản lý của CBTB.

Các bước thực hiện:

Trường hợp đơn vị sắp xếp lại thiết bị ở các kho/phòng, CBTB dễ dàng điều chuyển thiết bị từ kho phòng này sang kho phòng khác trên phần mềm.

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Danh sách thiết bị. Phần mềm hiển thị danh sách thiết bị cùng trạng thái, số lượng, tình hình mượn trả của thiết bị tương ứng.
  Lưu ý: Sau khi thực hiện các nghiệp vụ Tăng thiết bị, Giảm thiết bị, Kiểm kê, Theo dõi hỏng mất, Thanh lý, Sửa chữa, Đề nghị mua sắm , phần mềm tự động cập nhật trạng thái, số lương, tình trạng, tình hình mượn trả tại đây.
 2. Tích chọn thiết bị cần điều chuyển, nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn Điều chuyển TB
 3. Chọn Kho/phòng thiết bị chuyển đến. Nhấn Lưu
  Thiết bị đã điều chuyển hết ở kho phòng mới sẽ không hiển thị trên danh sách

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ