1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Kế toán mong muốn tìm kiếm nhanh các trạng thái xác nhận giao dịch khi xác nhận qua giao dịch Ngân Hàng

Kế toán mong muốn tìm kiếm nhanh các trạng thái xác nhận giao dịch khi xác nhận qua giao dịch Ngân Hàng

 • Từ phiên bản R113: Bổ sung tính năng lọc nhanh các trạng thái xác nhận giao dịch trên màn hình Xác nhận thu từ giao dịch Ngân hàng, Xác nhận thu từ giao dịch SISAP.

Các bước thực hiện:

 1. Xác nhận thu từ giao dịch Ngân hàng
  Xem hướng dẫn chi tiết xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng tại đây.
 2. Xác nhận thu từ giao dịch SISAP
  Xem hướng dẫn chi tiết xác nhận thu từ giao dịch SISAP tại đây.
Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ