1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. GV cấp tiểu học mong muốn đánh giá cả điểm và mức đạt được cho môn tiếng anh lớp 1 để theo đúng quy định của SGD

GV cấp tiểu học mong muốn đánh giá cả điểm và mức đạt được cho môn tiếng anh lớp 1 để theo đúng quy định của SGD

Câu chuyện nghiệp vụ: Theo quy định của BGD môn tiếng anh là môn đánh giá đối với học sinh lớp 1. Tuy nhiên, với toàn tỉnh Bình Dương khối lớp 1 đang thực hiện thi môn tiếng anh và tính điểm.

 • Trước phiên bản R111: Phần mềm hiện tại không tính điểm cho môn Tiếng anh khi đánh giá, dẫn đến ảnh hưởng tới tình hình kết quả học tập chung của học sinh.
 • Từ phiên bản R111: Bổ sung tính năng lấy điểm môn Tiếng Anh, in phiếu liên lạc, sửa đổi thông tin các báo cáo, thông báo cho PH cho các đơn vị ở Bình Dương.

Các bước thực hiện:

 1. Tính năng lấy điểm môn Tiếng Anh
  • Môn ngoại ngữ sẽ được chuyển thành môn tính điểm
  • Bổ sung cột điểm đánh giá môn Tiếng anh tại các màn hình: Đánh giá, Tổng hợp đánh giá
 2. Bổ sung kết quả tiếng anh vào các báo cáo
  • HSBC-34: Thống kê môn học và hoạt động giáo dục
  • HSBC-15: Thống kê chất lượng kiểm tra định kỳ
  • Phiếu liên lạc
  • Bảng tổng hợp đánh giá, xuất khẩu bảng tổng hợp đánh giá

 

 

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ