1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. PGD muốn kiểm tra quá trình thực hiện tuyển sinh của các trường

PGD muốn kiểm tra quá trình thực hiện tuyển sinh của các trường

 • Từ phiên bản R111: Bổ sung các biểu đồ, thống kê giúp PGD xem kế hoạch Tuyển sinh, số liệu tuyển sinh thực tế ở các đơn vị trực thuộc.

Các bước thực hiện:

 1. Theo dõi kế hoạch tuyển sinh
  • Tại biểu đồ Thông báo tuyển sinh. Anh/chị nhanh chóng theo dõi thống kê tình hình thông báo tuyển sinh của các đơn vị trực thuộc: số trường đã thông báo, số trường chưa thông báo.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem chi tiết thông báo tuyển sinh của các trường.
 2. Phân tích hiệu quả theo hình thức: 
  • Tại đây, anh/chị theo dõi nhanh số lượng tuyển sinh các trường trực thuộc theo hình thức tuyển sinh trực tuyến, tuyển sinh trực tiếp
  • Nhấn biểu tượng mũi tên để theo dõi chi tiết số liệu của từng trường trực thuộc.
 3. Kết quả tuyển sinh
  • Tại đây, anh/chị theo dõi nhanh kết quả tuyển sinh các trường trực thuộc.
  • Nhấn biểu tượng mũi tên để theo dõi chi tiết số liệu của từng trường trực thuộc. Đồng thời theo dõi được trường nào có kết quả khớp với chỉ tiêu, trường nào không khớp chỉ tiêu.
 4. Phân tích hiệu quả theo tuyến 
  • Tại đây, anh/chị theo dõi nhanh hiệu quả tuyến sinh các trường trực thuộc.
  • Nhấn biểu tượng mũi tên để theo dõi chi tiết số liệu của từng trường trực thuộc. Đồng thời theo dõi được trường nào có kết quả khớp với chỉ tiêu, trường nào không khớp chỉ tiêu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ