1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R111_16/05/2021
  5. Kế toán mong muốn điều chỉnh khổ in các loại biên lai và phiếu thu

Kế toán mong muốn điều chỉnh khổ in các loại biên lai và phiếu thu

  • Trước phiên bản R111: Phần mềm đã cho phép điều chỉnh khổ in cho Biên lai thu tiền, vì vậy khi khách hàng thực hiện in Phiếu thu và đổi khổ in của phiếu thu đó, phần mềm sẽ tự động trả về Biên lai thu tiền. Việc này khiến kế toán mất thời gian xuất và sửa lại tên chứng từ trên bản word.
  • Từ phiên bản R111: Cho phép kế toán điều chỉnh khổ in các loại biên lai và phiểu thu theo đúng mong muốn.

Các bước thực hiện:

Anh/chị vui lòng xem hướng dẫn tùy chỉnh mẫu biên lai thu tiền tại đây.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ