1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R111_16/05/2021
  5. Kế toán muốn theo dõi tổng số tiền học sinh đã nộp thừa để hạch toán chứng từ kế toán

Kế toán muốn theo dõi tổng số tiền học sinh đã nộp thừa để hạch toán chứng từ kế toán

  • Từ phiên bản R111: Bổ sung dòng tổng cộng trên danh sách học sinh nộp thừa tiền giúp theo dõi tổng số tiền học sinh đã nộp thừa để hạch toán chứng từ kế toán.

Các bước thực hiện:

Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\ Danh sách học sinh nộp thừa tiền để in danh sách học sinh nộp thừa tiền

Xem hướng dẫn in báo cáo tại đây.

Cập nhật 15/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ