1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Kế toán mong muốn có thông tin ngày sinh học sinh trên chứng từ thu tiền để phân biệt các học sinh trùng tên

Kế toán mong muốn có thông tin ngày sinh học sinh trên chứng từ thu tiền để phân biệt các học sinh trùng tên

Câu chuyện nghiệp vụ: Tại đơn vị có khoảng 15-20 học sinh trong cùng lớp trùng cả họ và tên. Khi đó kế toán sẽ dùng ngày sinh của học sinh để phân biệt. Trường có mã học sinh, tuy nhiên mã này phụ huynh thường không nhớ nên kế toán không dùng thông tin này để xác định học sinh khi thu tiền.

 • Trước phiên bản R111: Kế toán đã khao báo thông tin ngày sinh nhưng trên chứng từ thu tiền, danh sách thu tiền không có thông tin này.
 • Từ phiên bản R111: Tại phần tùy chỉnh mẫu chứng từ, thông báo thu tiền bổ sung học tin ngày sinh học sinh giúp kế toán phân biệt các học sinh trùng tên.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền.
 2. Nhấn Thêm mẫu, phần mềm mặc định mang đi 2 loại mẫu: Chứng từ thu tiền theo học sinh và thông báo thu tiền. Chọn loại mẫu muốn sử dụng.
 3. Trường hợp thấy mẫu chứng từ đã phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình, nhấn Áp dụng để lưu mẫu vào danh sách mẫu trộn của đơn vị mình.
  Hoặc nhấn Tùy chỉnh để thực hiện chỉnh sửa mẫu phù hợp với đơn vị.
 4. Tại phần Tùy chỉnh chi tiết\vùng thông tin học sinh, anh/chị tích chọn/bỏ tích chọn tại thông tin ngày sinh để hiện/ẩn thông tin này trên thông báo, chứng từ thu tiền.
  Đồng thời có thể xuống dòng, in đậm, thay đổi cỡ chữ của thông tin này.
 5. Nhấn In thử để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa.
 6. Nhấn Áp dụng để lưu và sử dụng mẫu vừa chỉnh sửa

Xem hướng dẫn chi tiết tùy chỉnh mẫu chứng từ, thông thu tiền tại đây

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ