1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Kế toán ở đơn vị chủ quản muốn nhận và tổng hợp các báo cáo liên quan đến thu tiền học sinh của các trường trực thuộc

Kế toán ở đơn vị chủ quản muốn nhận và tổng hợp các báo cáo liên quan đến thu tiền học sinh của các trường trực thuộc

 • Từ phiên bản R111: Bổ sung Báo cáo Tổng hợp kết quả thu học phí, Báo cáo tổng hợp thu tiền, Báo cáo tổng hợp danh sách miễn giảm cấp PGD/SGD giúp cán bộ Phòng/Sở dễ dàng tổng hợp các báo cáo liên quan đến thu tiền học sinh của các trường trực thuộc.

Các bước thực hiện:

 1. Báo cáo Tổng hợp kết quả thu học phí
  Xem hướng dẫn in tại đây.
 2. Báo cáo tổng hợp thu tiền
  Xem hướng dẫn in tại đây.
 3. Báo cáo tổng hợp danh sách miễn giảm
  Xem hướng dẫn in tại đây.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ