1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Kế toán mong muốn chỉ những phụ huynh đăng ký hình thức thu nào thì chỉ được nộp tiền qua hình thức thu đó để không phải hủy/ in bù chứng từ thu tiền.

Kế toán mong muốn chỉ những phụ huynh đăng ký hình thức thu nào thì chỉ được nộp tiền qua hình thức thu đó để không phải hủy/ in bù chứng từ thu tiền.

Câu chuyện nghiệp vụ: Nhà trường thực hiện thu tiền qua 2 hình thức tiền mặt và chuyển khoản. Đầu tháng kế toán in chứng từ thu tiền trước cho học sinh nộp tiền mặt để khi phụ huynh đến nộp đưa luôn biên lai, không mất công in. Tuy nhiên, có một số học sinh đăng ký nộp tiền học bằng tiền mặt nhưng lại chuyển khoản, Kế toán phải thực hiện rà soát học sinh này để hủy chứng từ thu tiền.

 • Trước phiên bản R111: Kế toán lập đợt thu, thông báo thu cho học sinh qua SISAP cho cả học sinh nộp tiền mặt, chuyển khoản, qua SISAP. Khi đó, tất cả phụ huynh đều có thể nộp qua SISAP/thu hộ của ngân hàng kể cả phụ huynh đăng ký nộp tiền mặt. Việc này khiến kế toán khó kiểm soát, mất thời gian hủy thu tiền cho phụ huynh đăng ký nộp tiền mặt nhưng lại nộp qua SISAP.
 • Từ phiên bản R111: Cho phép kế toán chỉ gửi thông báo thu tiền học cho phụ huynh đăng ký nộp chuyển khoản giúp phụ huynh nộp theo đúng hình thức thu đã đăng ký.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết .
 2. Nhấn Thông báo cho PH hoặc nhấn vào biểu tượng “mũi tên màu xanh” tại học sinh để thông báo nộp tiền cho phụ huynh qua ứng dụng SISAP mobile hoặc SMS
  Lưu ý: Tích chọn Gửi tin SMS trường hợp nhà trường muốn gửi thông báo thu tiền học cho phụ huynh thông qua tin nhắn SMS.

  • Chọn phạm vi thông báo: Tất cả hoặc theo học sinh: phần mềm tự động lấy lên danh sách khoản thu tương ứng.
  • Chọn loại thông báo: Thu tiền hoặc Hủy thu tiền và thời gian dự kiến thu.
  • Trường hợp đơn vị có điều chỉnh đợt thu và thực hiện gửi lại thông báo thu tiền học cho học sinh thì bỏ tích chọn Chỉ gửi cho học sinh chưa gửi
  • Để thiết lập thời gian nộp tiền học, không cho phép phụ huynh nộp tiền trực tuyến sau khi hết hạn nộp, tích chọn Phụ huynh chỉ được nộp tiền trong thời gian đã thông báo
  • Lựa chọn Chỉ gửi cho phụ huynh đăng ký hình thức là chuyển khoản giúp phụ huynh nhận thông báo và nộp theo đúng hình thức thu đã đăng ký.
 3. Nhấn Đồng ý.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/05/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ