1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Nếu kế toán lập kế hoạch thu bị sai và phụ huynh nộp thừa các khoản cần đóng qua SISAP thì kế toán muốn sử dụng các khoản tiền thừa này cho đợt thu tháng sau

Nếu kế toán lập kế hoạch thu bị sai và phụ huynh nộp thừa các khoản cần đóng qua SISAP thì kế toán muốn sử dụng các khoản tiền thừa này cho đợt thu tháng sau

 • Trước phiên bản R111: Phần mềm chưa cho phép hủy thu tiền, ghi nhận số dư với những giao dịch qua SISAP
 • Từ phiên bản R111: Bổ sung tính năng ghi nhận thu thừa/thu thiếu qua SISAP giúp sử dụng các khoản tiền thừa qua SISAP cho đợt thu tháng sau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Đợt thu, chọn đợt thu cần ghi nhận.
 2. Nhấn vào biểu tượng “ba chấm” ở góc phải màn hình, chọn Ghi nhận thu thừa/thiếu từ SISAP.
 3. Anh/chị có thể ghi nhận theo học sinh hoặc ghi nhận theo đợt thu.

Ghi nhận theo học sinh

 • Chọn thông tin học sinh, đợt thu cần ghi nhận.
 • Số lượng trước điều chỉnh là số lượng anh/chị đã lập đợt thu. Trường hợp phát hiện học sinh nộp ít hơn/nhiều hơn số tiền phải nộp trước điều chỉnh, anh/chị thực hiện chỉnh sửa tại cột Số lượng sau điều chỉnh. Phần mềm tự động tính số tiền điều chỉnh:
  Số tiền dương (+): học sinh đã nộp thiếu tiền
  Số tiền âm (-): học sinh đã nộp thừa tiền
 • Sau khi hoàn tất nhấn Lưu. 
  Với những số tiền phụ huynh nộp thừa qua SISAP, anh/chị thực hiện Xử lý tiền thừa.

  • Trường hợp trả lại tiền thừa cho phụ huynh, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận chi trả
  • Trường hợp muốn dùng số tiền thừa đó bù trừ tháng sau, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận thành số dư.
  • Nhấn Lưu
 • Nhấn biểu tượng này để gửi thông báo cho phụ huynh sau khi ghi nhận thu thừa/thiếu
 • Lưu ý: Anh/chị không thể ghi nhận thu thừa/thiếu cho học sinh nếu đã xử lý tiền thừa của học sinh đó.

Ghi nhận theo đợt thu

 • Chọn thông tin đợt thu\khoản thu\lớp cần ghi nhận.
 • Lần lượt ghi nhận cho từng học sinh.
 • Số lượng trước điều chỉnh là số lượng anh/chị đã lập đợt thu. Trường hợp phát hiện học sinh nộp ít hơn/nhiều hơn số tiền phải nộp trước điều chỉnh, anh/chị thực hiện chỉnh sửa tại cột Số lượng sau điều chỉnh. Phần mềm tự động tính số tiền điều chỉnh:
  Số tiền dương (+): học sinh đã nộp thiếu tiền
  Số tiền âm (-): học sinh đã nộp thừa tiền
 • Sau khi hoàn tất nhấn Lưu. 
  Với những số tiền phụ huynh nộp thừa qua SISAP, anh/chị thực hiện Xử lý tiền thừa.

  • Trường hợp trả lại tiền thừa cho phụ huynh, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận chi trả
  • Trường hợp muốn dùng số tiền thừa đó bù trừ tháng sau, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận thành số dư.
  • Nhấn Lưu
 • Nhấn biểu tượng này để gửi thông báo cho phụ huynh sau khi ghi nhận thu thừa/thiếu
 • Lưu ý: Anh/chị không thể ghi nhận thu thừa/thiếu cho học sinh nếu đã xử lý tiền thừa của học sinh đó.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ