1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R111_16/05/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn thống kê số tiết đã thực hiện mượn thiết bị của giáo viên để so sánh với quy định cần thực hiện, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị

Cán bộ thiết bị muốn thống kê số tiết đã thực hiện mượn thiết bị của giáo viên để so sánh với quy định cần thực hiện, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị

  • Từ phiên bản R111: Bổ sung báo cáo Tình hình mượn thiết bị giúp CBTB thống kê số tiết đã thực hiện mượn thiết bị của giáo viên để so sánh với quy định cần thực hiện, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị.

Các bước thực hiện:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 12/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ