Quản lý năm học

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý hoạt động thư viện theo từng năm

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Quản lý năm học để thiết lập năm học cho thư viện
  2. Nhấn Khởi tạo năm học mới để thêm năm học mới.
  3. Khai báo thông tin năm học, nhấn Lưu để hoàn tất.

  4. Sửa thông tin năm học bằng cách nhấn đúp hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng.
  5. Nhấn Lưu để hoàn tất
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ