Thiết lập chung

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý các nội quy được áp dụng tại Thư viện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Thiết lập chung để thiết lập các nội quy áp dụng tại thư viện
 2. Quản lý kho sách
  Hình thức quản lý kho sách chỉ xuất hiện nếu đơn vị thuộc đối tượng Trường liên cấp.
  CBTV trường liên cấp có thể lựa chọn quản lý kho sách theo 2 hình thức:
 • Quản lý riêng theo từng cấp học
 • Quản lý chung tất cả các cấp học

 1. Sổ đăng ký sách giáo khoa
  CBTV có thể lựa chọn đánh số ĐKCB cho sách giáo khoa theo 1 trong 2 hình thức:
 • Đánh theo loại sách
 • Đánh theo nhan đề sách

 1. Nhấn Lưu để hoàn tất
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ