1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn thống kê tình hình mượn trả thiết bị theo loại thiết bị hoặc thiết bị trong kho phòng

Cán bộ thiết bị muốn thống kê tình hình mượn trả thiết bị theo loại thiết bị hoặc thiết bị trong kho phòng

 • Từ phiên bản R111: Bổ sung báo cáo số tiết sử dụng thiết bị/kho phòng (THCS/THPT), Số tiết sử dụng kho phòng (Cấp tiểu học) giúp CBTB thống kê tình hình mượn trả thiết bị theo loại thiết bị hoặc thiết bị trong kho phòng.

Các bước thực hiện:

 1. Báo cáo số tiết sử dụng thiết bị/kho phòng (THCS/THPT)
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 2. Số tiết sử dụng kho phòng (Cấp tiểu học)
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ