1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R111_16/05/2021
  5. Chuyên viên Phòng sở muốn mua sắm thiết bị tập trung theo đề nghị của trường

Chuyên viên Phòng sở muốn mua sắm thiết bị tập trung theo đề nghị của trường

  • Từ phiên bản R111: Cho phép CBTB tại trường lập kế hoạch mua sắm thiết bị gửi đơn vị chủ quản; PGD/SGD lập kế hoạch mua sắm tập trung, phân bổ về các đơn vị.

Các bước thực hiện:

  1. Cho phép CBTB tại trường lập kế hoạch mua sắm thiết bị gửi đơn vị chủ quản
    Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  2. Cho phép PGD/SGD lập kế hoạch và tiến hành mua sắm tập trung, đồng thời phân bổ thiết bị đã mua về các trường.
Cập nhật 12/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ