1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Nhân viên triển khai muốn chủ động chuyển đổi dữ liệu của khách hàng từ phân hệ thiết bị cũ sang phân hệ thiết bị mới

Nhân viên triển khai muốn chủ động chuyển đổi dữ liệu của khách hàng từ phân hệ thiết bị cũ sang phân hệ thiết bị mới

 • Trước phiên bản R111: Để hướng dẫn được chân thực cho khách hàng khi đi tập huấn, nhân viên triển khai thường sao chép dữ liệu từ V1 lên V2. Nhân viên triển khai phải hướng dẫn cho từng khách hàng chuyển dữ liệu từ V1 lên V2, khi có lỗi phần mềm lại mất thời gian khắc phục, dẫn đến gián đoạn buổi tập huấn.
 • Từ phiên bản R111: Cho phép nhân viên triển khai sao chép hdữ liệu từ phân hệ Thiết bị V1 lên V2 cho hàng loạt đơn vị trên công cụ monitor.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào công cụ monitor của dự án MISA EMIS, đăng nhập theo tài khoản MISA ID của anh/chị
 2. Vào Công cụ\Chuyển dữ liệu thiết bị từ V1 lên V2
 3. Anh/chị lọc nhanh các đơn vị đang thực hiện tập huấn bằng cách:

  • Chọn Văn phòng: Văn phòng kinh doanh phụ trách dự án
  • Đơn vị chủ quản: ĐVCQ của các đơn vị tập huấn
  • Cấp học: Cấp học của các đơn vị tập huấn
 4. Phần mềm hiển thị danh sách các đơn vị theo điều kiện lọc ở trên
 5. Tích chọn các đơn vị cần chuyển dữ liệu, nhấn Chuyển dữ liệu
 6. Chọn thông tin năm học được sao chép dữ liệu, nhấn Đồng ý

 7. Tại màn hình Danh sách đơn vị, anh/chị theo dõi nhanh số lượng đơn vị có sử dụng V1, số lượng đã chuyển đổi, chưa chuyển đổi, trạng thái chuyển đổi của các đơn vị.

Lưu ý:

 • Các thiết bị ở năm học cũ có cùng mã thiết bị nhưng khác số hiệu sẽ được gộp vào làm 1 khi sao chép
 • Các thiết bị ở năm học cũ có đơn vị tính không nằm trong danh mục đơn vị tính mặc định của V2, khi sao chép đơn vị tính sẽ để trống.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ