1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Giáo vụ muốn quy ước số lớp tối đa có thể học cùng 1 môn trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường

Giáo vụ muốn quy ước số lớp tối đa có thể học cùng 1 môn trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường

Câu chuyện nghiệp vụ: Do điều kiện cơ sở vật chất nên trường chỉ sắp xếp một số lớp học nhất định học trong cùng 1 tiết (ví dụ môn thể dục có tối đa 3 lớp học do sân thể dục bé).

 • Trước phiên bản R111: Phần mềm cho phép thiết lập ràng buộc Tiết giảng không chồng lấn cho môn học bị giới hạn lớp học/1 tiết. Tuy nhiên giáo vụ không thể xếp thêm nhiều hơn 1 lớp học cùng học môn học trong 1 tiết dù trường đủ điều kiện cơ sở vật chất.
 • Từ phiên bản R111: Phần mềm cho phép sắp xếp nhiều hơn 1 lớp học cùng học môn học trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Tiết giảng không chồng lấn, chọn Bấm vào đây để thêm dòng mới
 2. Khai báo Môn học và Phạm vi của tiết giảng không chồng lấn
  Phạm vi: Anh/chị chọn 1 hoặc nhiều lớp cùng học môn học trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường.
 3. Nhấn Lưu nháp để hoàn tất việc khai báo.

Xem hướng dẫn thiết lập tiết giảng không chồng lấn tại đây.

 

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ