1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R111_16/05/2021
  5. Giáo vụ muốn chỉ sắp xếp những môn học mà trường đang giảng dạy

Giáo vụ muốn chỉ sắp xếp những môn học mà trường đang giảng dạy

  • Trước phiên bản R111: Phần mềm mặc định mang đi danh sách các môn học theo từng cấp. Giáo vụ có thể thêm, Ngừng áp dụng thông tin môn học theo thực tế đơn vị. Tuy nhiên, những môn học không học tại trường, giáo vụ đang phải thực hiện chỉnh sửa/Ngừng áp dụng từng môn học. Việc này khiến giáo vụ mất thời gian thực hiện và dễ xảy ra khai báo thiếu môn học để lập thời khóa biểu.
  • Từ phiên bản R111: Cho phép giáo vụ nhanh chóng Ngừng áp dụng môn học không giảng dạy tại trường, hiển thị thông tin số lượng môn học đã áp dụng tại đơn vị giúp giáo vụ nhanh chóng lập thời khóa biểu.

Các bược thực hiện:

  1. Vào Thời khóa biểu/Môn học
  2. Tại màn hình Môn học, phần mềm tự động áp dụng đối với môn học mặc định mang đi, tuy nhiên anh/chị có thể Ngừng áp dụng nếu đơn vị không giảng dạy môn học đó.Khi thực hiện khai báo Phân phối chương trình, Phân công giảng dạy, phần mềm tự động lấy lên danh sách môn học đang Áp dụng giảng dạy tại trường.
  3. Đồng thời hiển thị số lượng môn học đã áp dụng giảng dạy tại đơn vị giúp giáo vụ nhanh chóng lập thời khóa biểu.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ