1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. PGD muốn in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho cả HS thường và HS khuyết tật hòa nhập theo mẫu của đơn vị

PGD muốn in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho cả HS thường và HS khuyết tật hòa nhập theo mẫu của đơn vị

 • Từ phiên bản R111: Cho phép cán bộ PGD/SGD in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho cả học sinh thường và học sinh khuyết tật hòa nhập

Các bước thực hiện:

 1. Vào phân hệ Học sinh\Xét tốt nghiệp
 2. Lựa chọn năm học và đơn vị cần in giấy chứng nhận tốt nghiệp
 3. In mẫu dành cho học sinh khuyết tật hòa nhập

  • Tích chọn các học sinh khuyết tật hòa nhập (thường xếp cuối danh sách) cần in.
  • Nhấn biểu tượng máy in, chọn Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS
  • Chọn mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học sinh khuyết tật hòa nhập
  • Nhập Ngày xét tốt nghiệpQuy tắc đánh số giấy chứng nhận tại đơn vị. Nhấn Xác nhận
 4. In mẫu dành cho học sinh thường
   • Tích chọn các học sinh cần in
   • Nhấn biểu tượng máy in, chọn Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS
   • Chọn mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS (mẫu chi tiết)
   • Nhập Ngày xét tốt nghiệpQuy tắc đánh số giấy chứng nhận tại đơn vị. Nhấn Xác nhận

Xem hướng dẫn chi tiết xét tốt nghiệp cấp Phòng/Sở tại đây

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ