1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R111_16/05/2021
  5. Nhà trường muốn in danh sách dự xét tốt nghiệp cho các học sinh đủ điều kiện dự xét

Nhà trường muốn in danh sách dự xét tốt nghiệp cho các học sinh đủ điều kiện dự xét

  • Từ phiên bản R110: Cho phép nhà trường in Danh sách học sinh dự tuyển xét tốt nghiệp trên màn hình Xét tốt nghiệp để nộp lên PGD.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Học tập rèn luyện\Xét tốt nghiệp
  2. Tại đây phần mềm đã tự động tổng hợp lại danh sách học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp theo kết quả tổng hợp đánh giá trước đó.
  3. Tại màn hình Tổng hợp kết quả tốt nghiệp, nhấn vào biểu tượng “máy in”, chọn Danh sách học sinh dự tuyển xét tốt nghiệp
  4. Phần mềm tự động xuất khẩu danh sách học sinh dự tuyển tốt nghiệp ra file excel.

Xem hướng dẫn các bước xét tốt nghiệp học sinh lớp 9 tại đây

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ