1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Hội đồng xét tốt nghiệp THCS muốn chỉ cần chủ tịch hội đồng, chuyên viên phòng GD và trưởng phòng GD ký trên danh sách công nhận tốt nghiệp

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS muốn chỉ cần chủ tịch hội đồng, chuyên viên phòng GD và trưởng phòng GD ký trên danh sách công nhận tốt nghiệp

 • Trước phiên bản R111: Tại đơn vị PGD Hà Quảng-Cao Bằng, chỉ cần chủ tịch hội đồng, chuyên viên phòng GD và trưởng phòng GD ký trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, trên danh sách này phần mềm mặc định chữ ký Thư ký, thành viên, phó chủ tịch, chủ tịch hội đồng và Trường phòng giáo dục.
 • Từ phiên bản R111: Bổ sung mẫu báo cáo  và Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp (mẫu hội đồng)cho phép tùy chỉnh chân chữ ký giúp đơn vị linh hoạt tạo chân chữ ký cho báo cáo này.

Các bước thực hiện:

Sau khi thực hiện Tổng hợp đánh giá cho học sinh khối lớp 9 thì anh/chị có thể dễ dàng thực hiện Xét tốt nghiệp cho khối lớp này.

 1. Vào Học tập rèn luyện\Xét tốt nghiệp
 2. Tại đây phần mềm đã tự động tổng hợp lại danh sách học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp theo kết quả tổng hợp đánh giá trước đó.
 3. Nhấn biểu tượng máy in, chọn Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp. Chọn mẫu in:

  • Mẫu xác nhận của hiệu trưởng: Mẫu có chân chữ ký xác nhận của hiệu trưởng.
  • Mẫu xác nhận của hội đồng: Mẫu có chân chữ ký xác nhận các thành viên hội đồng xét tuyển
  • Để ẩn/hiện, sửa đổi thông tin chân chữ ký phù hợp với đơn vị của mình, anh/chị nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký

   • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào người ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo
   • Nhấn vào biểu tượng này, kéo thả để thay đổi vị trí chữ ký
   • Nhấn Lấy lại mặc định để thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
   • Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc thiết lập
  • Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động xuất khẩu báo cáo ra định dạng excel.

Xem hướng dẫn các bước xét tốt nghiệp tại đây.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ