1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học và THCS muốn bổ sung thông tin báo cáo biến động học sinh để đối chiếu với thông tin trên hệ thống CSDLQG

Giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học và THCS muốn bổ sung thông tin báo cáo biến động học sinh để đối chiếu với thông tin trên hệ thống CSDLQG

 • Trước phiên bản R111: Định kỳ, giáo viên in danh sách học sinh biến động để báo cáo cấp trên/đối chiếu với thông tin trên CSDLQG. Phần mềm cho phép giáo viên ghi nhận và xem danh sách học sinh biến động (chuyển đi, chuyển đến, nghỉ học, bỏ học,…), tuy nhiên chưa cho phép xuất khẩu ra danh sách excel, word,…việc này khiến giáo viên phải mất thời gian làm thủ công ở ngoài.
 • Từ phiên bản R111: Bổ sung tính năng in danh sách biến động học sinh giúp giáo viên dễ dàng đối chiếu với thông tin trên CSDLQG.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hồ sơ/Biến động
 2. Khai báo các thông tin học sinh biến động (Chuyển đến, chuyển đi, Đi học trở lại, Chuyển lớp, nghỉ học dài hạn, Bỏ học, thôi học)
 3. Nhấn Lưu, trên màn hình hiển thị danh sách các học sinh biến động trong năm học.
 4. Nhấn biểu tượng máy in để in danh sách học sinh biến động

  • Chọn thời gian in báo cáo: Cả năm/Học kỳ I/Học kỳ II/Tùy chọn (in bất kỳ khoảng gian nào)
  • Nhấn Xác nhận, kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn ghi nhận biến động học sinh tại đây.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ