1. Trang chủ
  2. Thời khóa biểu
  3. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

  1. Làm thế nào để xếp tiết “Chào cờ” vào thứ 2 đầu tuần, tiết “Sinh hoạt” vào tiết cuối tuần cho toàn trường?
  2. Trường tôi có giáo viên đang hưởng chế độ thai sản, không dạy tiết quá sớm như tiết 1 hoặc tiết quá muộn như tiết 5 thì tôi phải lập thời khóa biểu như thế nào?
  3. Quy định trường tôi là 1 giáo viên chỉ dạy liên tiếp tối đa 3 tiết, làm thế nào để lập được thời khóa biểu với điều kiện trên?
  4. Muốn thiết lập thời gian nghỉ của giáo viên trên thời khóa biểu không quá 1 tiết để giáo viên không mất nhiều thời gian trống ở trường thì làm như thế nào?
  5. Nhà trường chỉ có 1 phòng thực hành Hóa nên các tiết hóa cần được sắp xếp xen kẽ để đảm bảo đủ phòng và thiết bị cho tất cả các lớp thì phải lập thời khóa biểu như thế nào?
  6. Khi lập thời khóa biểu, Giáo viên không muốn xếp Thể dục vào tiết đầu/cuối buổi học?
Cập nhật 24/03/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ