1. Trang chủ
  2. Thời khóa biểu
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giáo viên lập TKB nhưng hiển thị có nhiều tiết trống phải làm thế nào?

Giáo viên lập TKB nhưng hiển thị có nhiều tiết trống phải làm thế nào?

Trả lời :

Anh/chị phụ trách thực hiện kiểm tra lại Lịch học, Phân phối chưng trình, Phân công giảng dạy.

Tham khảo hướng dẫn:

 

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ