1. Trang chủ
  2. Thời khóa biểu
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để sắp xếp số lớp tối đa có thể học cùng 1 môn trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường?

Làm thế nào để sắp xếp số lớp tối đa có thể học cùng 1 môn trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường?

Câu chuyện

Do điều kiện cơ sở vật chất nên trường chỉ sắp xếp một số lớp học nhất định học trong cùng 1 tiết (ví dụ môn thể dục có tối đa 3 lớp học do sân thể dục bé).

Trả lời

Để sắp xếp số lớp tối đa có thể học cùng 1 môn trong 1 tiết, anh/chị thực hiện thiết lập tiết giảng không chồng lấn cho môn học đó.

  1. Chọn Tiết giảng không chồng lấn, chọn Bấm vào đây để thêm dòng mới
  2. Khai báo Môn học và Phạm vi của tiết giảng không chồng lấn
    Phạm vi: Anh/chị chọn 1 hoặc nhiều lớp cùng học môn học trong 1 tiết tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của trường.
  3. Nhấn Lưu nháp để hoàn tất việc khai báo.
  4. Xem hướng dẫn thiết lập tiết giảng không chồng lấn tại đây.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ