1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hiện nay không còn chức năng chỉnh sửa mẫu trộn, khách hàng muốn chỉnh sửa mẫu đang sử dụng thì làm thế nào?

Hiện nay không còn chức năng chỉnh sửa mẫu trộn, khách hàng muốn chỉnh sửa mẫu đang sử dụng thì làm thế nào?

Nội dung

Trả lời:

  • Với đơn vị đang dùng mẫu của đơn vị thì sau khi có chức năng Tùy chỉnh mẫu, mẫu đang sử dụng vẫn được giữ nguyên và đơn vị sẽ sử dụng tiếp
  • Nếu có phát sinh nhu cầu chỉnh sửa, kế toán vào Tùy chỉnh mẫu.
    Xem hướng dẫn tại đây.
  • Lưu ý: Tất cả thông tin ở mẫu trộn trước kia đều được đáp ứng trên chức năng Tùy chỉnh mẫu nên khi khách hàng có nhu cầu sửa chỉ cần tạo mẫu tương ứng ở Tùy chỉnh mẫu và sửa tương ứng
Cập nhật 04/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ