1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R107_19/02/2021
 5. Giáo vụ mong muốn thời gian nghỉ của giáo viên trên thời khóa biểu không quá 1 tiết để giáo viên không mất nhiều thời gian trống ở trường

Giáo vụ mong muốn thời gian nghỉ của giáo viên trên thời khóa biểu không quá 1 tiết để giáo viên không mất nhiều thời gian trống ở trường

 • Từ phiên bản R107: Bổ sung thiết lập số tiết nghỉ xen kẽ tối đa giúp giáo vụ dễ dàng thiết lập thời gian nghỉ của giáo viên trên thời khóa biểu không quá 1 tiết để giáo viên không mất nhiều thời gian trống ở trường.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày
 2. Tại đây anh/chị có thể thiết lập chung số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày cho giáo viên trong trường tại đây.
 3. Trường hợp muốn thiết lập riêng số tiết nghỉ xen kẽ tối đa trong ngày cho từng chức vụ/phòng ban, anh/chị thực hiện như sau:
  • Lựa chọn Phạm vi Chức vụ hoặc phòng ban cần thiết lập riêng, nhấn Hoàn thành để lưu lại thông tin
  • Khai báo Số tiết nghỉ xen kẽ tối đa
  • Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng “thùng rác” để xóa bỏ các thông tin
 4. Nhấn Lưu  để lưu lại các thông tin vừa khai báo.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 22/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ