1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R107_19/02/2021
 5. Kế toán mong muốn có bảng tổng hợp số buổi ăn bán trú của từng lớp theo ngày để tính tiền hỗ trợ cho giáo viên phụ trách

Kế toán mong muốn có bảng tổng hợp số buổi ăn bán trú của từng lớp theo ngày để tính tiền hỗ trợ cho giáo viên phụ trách

Câu chuyện nghiệp vụ: Đơn vị có khoản thu bán trú. Hàng ngày GVCN chấm ăn của từng học sinh trong lớp, cuối tháng kế toán phải lập bảng tổng hợp số buổi ăn của từng lớp theo từng ngày để tính số tiền phụ cấp cho GV phụ trách lớp và của toàn trường để đối chiếu với lượng thực phẩm mà bộ phận bếp sử dụng.

 • Trước phiên bản R107: phần mềm chưa đáp ứng tổng hợp số lượng buổi ăn theo ngày của cả lớp, kế toán phải lập bảng theo dõi ngoài excel. Việc này khiến kế toán không quản lý đồng bộ dữ liệu được trên phần mềm và mất thời gian thực hiện.
 • Từ phiên bản R107: Bổ sung tính năng chọn mẫu in (tổng hợp hoặc chi tiết ) khi thực hiện in dánh sách theo dõi số buổi sử dụng giúp kế toán in bảng tổng hợp số buổi ăn bán trú của từng lớp theo ngày.

Các bước thực hiện

 1. Tại màn hình Ghi nhận số lượng thực tế, nhấn biểu tượng máy in để in danh sách theo dõi số buổi sử dụng
 2. Chọn mẫu in:
  • Tổng hợp để in danh sách theo dõi số buổi sử dụng tổng hợp theo từng lớp, từng tháng

   • Tích chọn thời gian, khoản thu cần in danh sách
   • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
   • Nhấn Đồng ý
  • Chi tiết để in danh sách theo dõi số buổi sử dụng chi tiết theo từng học sinh.

   • Chọn phạm vi cần in báo cáo: Toàn trường/Khối/lớp
   • Tích chọn thời gian, khoản thu cần in danh sách
   • Trường hợp muốn hiển thị cả học sinh không đăng ký khoản thu chọn ở trên anh/chị tích chọn Hiển thị cả học sinh không đăng ký.
   • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ