1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R107_19/02/2021
 5. Kế toán mong muốn có danh sách hoàn trả tiền ăn để phụ huynh ký xác nhận đã nhận tiền

Kế toán mong muốn có danh sách hoàn trả tiền ăn để phụ huynh ký xác nhận đã nhận tiền

 • Từ phiên bản R107: Sửa tên mẫu “Bảng kê hoàn trả” thành “Danh sách hoàn trả”, đồng thời bổ sung thêm thông tin “tên cột ghi chú”, cho phép sửa lại

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn biểu tượng máy in, chọn Danh sách hoàn trả
 2. Lựa chọn Thời gian in báo cáo.
 3. Chọn Phạm vi in: Toàn trường, Khối, Lớp
 4. Thiết lập Tùy chọn in
  Lưu ý: Trường hợp không muốn hiển thị khoản thu không cần hoàn trả thì bỏ tích chọn Hiển thị số lượng khoản thu không hoàn trả
 5. Chọn Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn lên bảng kê
 6. Anh/chị có thể chỉnh sửa tên cột Ghi chú thành ký nhận, xác nhận,…  theo nhu cầu của đơn vị
 7. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của bảng kê.
 8. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra lại số liệu trên bảng kê

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ