1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R107_19/02/2021
 5. Kế toán muốn dễ dàng quản lý thông tin các khoản thu đã nộp của học sinh trường hợp nộp cùng 1 ngày nhưng có khoản thu xuất chứng từ có khoản thu không

Kế toán muốn dễ dàng quản lý thông tin các khoản thu đã nộp của học sinh trường hợp nộp cùng 1 ngày nhưng có khoản thu xuất chứng từ có khoản thu không

 • Từ phiên bản R107: Bổ sung tùy chọn Hiển thị số chứng từ trên sổ thu và thanh toán giúp Kế toán dễ dàng quản lý thông tin các khoản thu đã nộp của học sinh trường hợp nộp cùng 1 ngày nhưng có khoản thu xuất chứng từ có khoản thu không.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-S01: Sổ thu và thanh toán
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • Tích chọn Hiển thị số chứng từ trên sổ thu và thanh toán giúp Kế toán dễ dàng quản lý thông tin các khoản thu đã nộp của học sinh trường hợp nộp cùng 1 ngày nhưng có khoản thu xuất chứng từ có khoản thu không
 4. Nhấn Đồng ý,

Xem hướng dẫn chi tiết các bước in Sổ thu và thanh toán tại đây

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ