1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R107_19/02/2021
  5. Kế toán mong muốn bảng chấm ăn của học sinh thể hiện thông tin thứ mấy để dễ dàng đối chiếu

Kế toán mong muốn bảng chấm ăn của học sinh thể hiện thông tin thứ mấy để dễ dàng đối chiếu

  • Từ phiên bản R107: Bổ sung thông tin “Thứ” trên các màn hình ghi nhận số lượng thực tế, mẫu nhập khẩu số buổi sử dụng giúp kế toán dễ dàng đối chiếu.

Các bước thực hiện:

  1. Ghi nhận số buổi sử dụng trực tiếp trên phần mềm
  2. Nhập khẩu bảng theo dõi số buổi sử dụng

Xem hướng dẫn ghi nhận số buổi sử dụng tại đây.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ